ตารางแผนงานคอรัส
ประจำเดือน ธันวาคม
ลำดับงาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ
1.     เสนอชื่อเพลง/รวบรวมผลโหวต 21/11/2009 5/12/2009  mayauki, Nein,Seiyuuhime
2.     จัดการรายละเอียดเพลง/แจกงาน 6/12/2009 12/12/2009
3.     ฝึกซ้อม 13/11/2009 26/12/2009 นักร้องทุกท่าน
4.     ตามเก็บงาน 27/01/2010 3/01/2010 AkiraDeen, Moneyman
5.     ออดิโอมิกซ์ 4/01/2010 5/01/2010  AnatsuKung, BloodyFlora
6.     ตัดต่อวิดีโอ 6/01/2010 7/01/2010 UshiUshikun
7.     ลงผลงาน/อัพเดทบลอค 7/01/2010 - DaMeDeSu,Minua,mayauki

 

 

ตารางแผนงานคอรัส
ประจำเดือน มกราคม
ลำดับงาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ
1.     เสนอชื่อเพลง/รวบรวมผลโหวต 13/12/2009 26/12/2009  mayauki, Nein,Seiyuuhime
2.     จัดการรายละเอียดเพลง/แจกงาน 27/12/2009 3/01/2010
3.     ฝึกซ้อม 4/01/2010 18/01/2010 นักร้องทุกท่าน
4.     ตามเก็บงาน 24/01/2010 30/01/2010 AkiraDeen, Moneyman
5.     ออดิโอมิกซ์ 31/01/2010 1/02/2010  AnatsuKung, BloodyFlora
6.     ตัดต่อวิดีโอ 2/02/2010 3/02/2010 UshiUshikun
7.     ลงผลงาน/อัพเดทบลอค 3/02/2010 - DaMeDeSu,Minua,mayauki

 

Comment

Comment:

Tweet